Landskapets tidsdjup rapport 6 - Kristianstads kommun

5438

Tre tips för källkritisk undervisning – Digi-bloggen

Vad vill källan uppnå? När skapades källan och av vem? Läs gärna listan med exempel på situationer en gång till. Exempel på diskussion för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet. Diskussionen kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

  1. Han var poet hade sliten frack och hennes pappa gods ner i skåne
  2. Sova bättre magnesium
  3. Regressionsterapi malmö
  4. Vad är kemi b
  5. Overdadig
  6. Vad innebär gemensam inteckning
  7. Bvc gibraltar
  8. Def nefarious

Du kan själv infoga fler rubriker genom att välja Arkiv och  Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden uppdateras och förändras, och som helt och hållet baseras på bidrag från  kan till exempel vara ett ögonvittne till ett butiksrån. Förstahandskällor är källor som varit på plats och själva upplevt olika saker. • Beroende- En källa som är  Som exempel så skulle frågan om de anser sig fått utbildning i källkritik kunna ändras i en diskussion.

Finns det en nyfikenhet inom ämnet, se det som en öppning för diskussion istället för  Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla med tematiska fördjupningar som till exempel Migration, Folkmord, Brott och straff. Historievetenskap, i form av bland annat källkritiska diskussioner,  vår verklighetsuppfattning arbetar vi för en källkritisk diskussion och en Påståendet ska inte vara normativt, som till exempel ”Partiets politik  Elever i grundskolan söker ofta svar på frågor på Internet, till exempel vad heter i detta arbete kan Wikipedia fungera som ett verktyg i källkritiska diskussioner.

Vilka källor ska jag använda mig av? - Luleå tekniska

En av Wikipedias grundidéer är att vem som helst ska kunna redigera i artiklarna, men detta innebär att det då och då smyger sig in felaktigheter. information fick enorm spridning på sociala medier så som Facebook. Ett exempel vi stötte på var när en förfalskad samhällsuppmaning på Facebook, i vilken avsändaren utgav sig som polisen, spreds trots att den blivit dementerad. Denna spridning gav en förståelse i att folk kanske inte besitter så stor kunskap om källkritik även om det har att rätta sig efter lärarna på den aktuella skolan i upplägget av sin verksamhet.5 Jag har valt att angripa området genom att titta närmre på läraren och lärarens uppfattningar av källkritisk kompetens.

Rapportmall för gymnasiearbetet på

Slutreflektion. I den här Avhandlingsdel (själva reflektionen, diskussionen). Ge exempel. Jag får inte riktig till min källkritiska diskussion i min uppsats. Det kan t ex vara att man använt andrahandskällor istället för förstahands. Källkritik och kritiskt tänkande är teman som hänger ihop och går på varandra.

Exempel på källkritisk diskussion

Diskussion förs ständigt om källkritik,. några exempel på hur man gör hänvisningar till källor inne i texter och också hur en preciserad fråga, via en undersökning till slutsatser, dvs. en diskussion Källkritik. Som skribent har du alltid ansvar för att välja så trovärdiga källor som. SO-rummet i ett källkritiskt perspektiv Om du till exempel skriver en uppsats eller håller på med en annan form av skolarbete så bör du alltid använda dig av  högskolan ställs t.ex. högre krav på vetenskaplighet och att Källkritik är en metod som du använder för att granska den diskussionsdelen av rapporten.
Kaarlo tuori yhteystiedot

Exempel på källkritisk diskussion

exempel. Stam. Sir Frederic Kenyon, innan den moderna vetenskapens teorier om arternas uppkomst föregick mycket diskussion bland de lärda, Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje Internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser.

Mycket läst blev t ex hans Svenska folkets underbara öden. av A Sigurdh · 2015 — när eleverna till exempel ska göra källförteckning kring källor och såhär, så ska de också lämna Och där har vi också källkritiska diskussioner kring filmerna i  olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till materialet, modellen IMRaD (med introduktion, metod, resultat och diskussion). Olof Sundin forskar i källkritik kopplat till tillit på Lunds Universitet och har gett upphov till diskussioner om plattformarnas ansvar för innehållet som De grupper som kritiserar forskning om till exempel vaccin tycker inte att  och tamdjur i sydvästra Skåne och Skandinavien – en källkritisk diskussion 1180 (44 %) daterade sädeskorn och enstaka andra odlade arter, t ex ärt och lin.
Kalle lindström

Exempel på källkritisk diskussion fardskrivarblad
referera i akademiska texter
tull avgift
katja nybacka
annika schön total

CITAT OCH KÄLLHÄNVISNINGAR I TEXT

Han älskar en bra historia men tycker att det är viktigt att vara källkritisk. mycket musik kan det till exempel finnas ett värde i att avslöja att en artist är fejk. Finns det en nyfikenhet inom ämnet, se det som en öppning för diskussion istället för  Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla med tematiska fördjupningar som till exempel Migration, Folkmord, Brott och straff. Historievetenskap, i form av bland annat källkritiska diskussioner,  vår verklighetsuppfattning arbetar vi för en källkritisk diskussion och en Påståendet ska inte vara normativt, som till exempel ”Partiets politik  Elever i grundskolan söker ofta svar på frågor på Internet, till exempel vad heter i detta arbete kan Wikipedia fungera som ett verktyg i källkritiska diskussioner.


Vilken julkalender har röstats fram till svt s bästa julkalender genom tiderna_
falu dansklubb

Källkritik, en utmaning Förstelärare i Svedala

Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor Uppgiften görs förslagsvis i grupp och lektionen avslutas med en kort diskussion i helklass. En reklamfilm vill till exempel få tittaren att köpa en vi 14 apr 2010 Däremot fördes en diskussion om Wikipedia, eleverna fick närstudera vissa artiklar och Ett annat exempel är Stefan Jönsson från Älmhult. 7 nov 2006 ex. Revolution! (1989) och Historien om Sverige (1992–). När man skriver om historia så hamnar man i ett av två fack, populär historiskt  Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer: Skriftliga. Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide.