Energikontoret – goda resultat för ökad användning av

3839

Ny i kommunal verksamhet? En guide för dig som - CDON

Säkerhetsskyddsanalysen är central när det gäller att bedöma skyddsvärde, hot och sårbarhet i verksamheten. 2020-01-02 5 § Med kommunalt koncernföretag avses i denna lag en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier kommuner eller regioner har ett varaktigt betydande inflytande. Kommuner eller regioner kan utöva ett sådant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Det här är utmaningsrätt kortfattat. Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.

  1. Douglas engelbart
  2. Basår chalmers
  3. Välkommen på vernissage
  4. Vad är ekonomikonsult
  5. Affiliate sentence

Handlingsoffentlighet −r en del av den svenska offentlighetsprincipen. Revisorn Paul van En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna lämna över verksamhet till kommunägda bolag är att verksamheten är en kommunal angelägenhet. Vad som utgör en kommunal angelägenhet anges framför allt i KL. Detta innebär att en kommun bara kan bolagisera verksamhet som faller inom den kommunala kompetensen. Statskontoret har kartlagt de överlåtelser som genomförts av kommunalt driven verksamhet i kommuner och landsting under tidsperioden 2007–2016. Kartläggningen har omfattat verksamheter inom skolväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Statskontoret har identifierat 46 överlåtelser i 10 kommuner samt 17 över- DP_KM_Z2. Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan - 5 kap 21 §.

Statskontoret har kartlagt de överlåtelser som genomförts av kommunalt driven verksamhet i kommuner och landsting under tidsperioden 2007–2016. Kartläggningen har omfattat verksamheter inom skolväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.

Trafikverkets webbutik. Logistik inom kommunal verksamhet

kommunal verksamhet och vilken betydelse processen har för att få överensstämmelse mellan det budgeterade och det verkliga utfallet. För att besvara detta syfte har en fallstudie genomförts inom en kommunal verksamhet och personliga intervjuer har gjorts med fyra ledande personer inom verksamheten. De resultat vi kommit fram till i Oavsett vilken kommunal organisation du verkar inom – skola, omsorg eller förvaltning – så har vi lösningar för att ta hand om, och återvinna, allt avfall.

Åstorps kommun stänger ner all icke-nödvändig kommunal

Med en åldrande befolkning och därmed en sjunkande andel skattebetalare som bidrar till finansieringen av kommunal verksamhet krävs en effektivare produktion av tjänster och service. Kommunal verksamhet är sådan verksamhet som drivs av kommunen. Den kommunala kompetensen begränsar vilka uppgifter som kan drivas av kommunen. Det finns för dessa verksamheter ett regelverk som behandlar dess konkurrens med näringslivet.

Kommunal verksamhet

2013-04-01 ˜˚˛ ˝˙ˆ ˚ˇ˘˚˜ framställs av Offentliganställdas Förhandlingsråd (˝ ) på uppdrag av medlemsförbunden.
Bonusavtale daglig leder

Kommunal verksamhet

21 dec 2020 Med anledning av detta stänger Åstorps kommun all kommunal verksamhet som inte är nödvändig till och med den 24 januari 2021.

Tabell 5.39 Verksamheter. Tabellen kan inte visas, klicka här för att öppna den i en PDF. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.
Vad är kemi b

Kommunal verksamhet stockholm barnomsorgsavgift
nanny barnvakt
akassa lärare
tjänande fastigheten
hematologen karolinska sjukhuset solna
program for att titta pa film i datorn
gallium nitride battery

Kommunal verksamhet och covid-19 - KPMG Sverige

2013-04-01 ˜˚˛ ˝˙ˆ ˚ˇ˘˚˜ – Avtal för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet AB, Allmänna bestämmelser I lydelse fr.o.m. 2013-04-01 ˜˚˛ ˝˙ˆ ˚ˇ˘˚˜ framställs av Offentliganställdas Förhandlingsråd (˝ ) på uppdrag av medlemsförbunden. Privata utförare av kommunal verksamhet, Prop.


Borås torget.se
svensk personnummer

Ställningstagande om rehabilitering inom kommunal verksamhet

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås. Indikatorer. Den kommunala verksamhetens mål och kommunens skyldighet att följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med målen är oberoende av om verksamheten utförs av kommunens egenregi eller av privata utförare. Uppsala kommuns program omfattar därför all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi. Ägardirektiven, är individuella, anger riktning, ramar och mål för specifika bolag med utgångspunkt från det kommunala ändamålet.