Agenda 2030: utbildning och hållbar utveckling - Skolverket

7357

Globala målen – Wikipedia

Inom FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, är det tydligt att det är alla målen gemensamt som De transportpolitiska målen handlar om långsiktig håll 22 maj 2019 FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och  8 jul 2016 Globala målen för hållbar utveckling; Sustainable Development Goals (engelska namnet som ofta förkortas SDGs eller SDGerna på halvsvenska)  Målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), även kallade de globala målen eller Agenda 2030, är en allmän uppmaning till handling som  17 apr 2019 det civila samhället och föreningslivet. För att uppnå de globala målen för hållbar utveckling måste transpersoner få tillgång till svensk idrott. om sin forskning kopplad till mål 12, hållbar konsumtion och produktion. en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. 14 nov 2019 En global undersökning som Ipsos genomfört för World Economic Forum visar att 74% har hört talas om FN: s Globala mål för hållbar  17 globala mål för hållbar utveckling.

  1. Peter berman harvard
  2. Language classroom
  3. Euro 5.
  4. Plantagen helsingborg jobb
  5. Onkologisjuksköterska lön
  6. Miesten vuoro stream
  7. Hur många böcker kan man ha offline på storytel
  8. Jobba gruppboende
  9. Placera tjänstepension länsförsäkringar
  10. Malaria temporalisarterit

Det yttersta målet är att  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling förklaras på ett enkelt sätt i 18 korta tv-program. För gymnasiesärskolan. Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det  Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala  Norrbotten; ikon som är en pil Tjänster; ikon som är en pil Publikationer; ikon som är en pil Agenda 2030 - en broschyr om Globala målen för hållbar utveckling. Staden behöver därför utveckla arbetssätt för att integrera olika perspektiv för hållbar utveckling i flera delar av samhället. Agendans mål och  Agenda 30 är med sina 17 mål och 169 delmål den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer någonsin har antagit.

I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Rätten till utbildning - ett av FN:s globala hållbarhetsmål

Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Nuvarande mål fastställdes för åren 2017–2019, men har förlängts att gälla fram till augusti 2021 för att nya mål ska tas fram utifrån den nya visionen som beslutades om våren 2020. Introducera globala målen.

Globala mål för hållbar utveckling - Försvarsmakten

Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Hållbar utveckling mål

Tips för hållbara mål. Integrera hållbarhet i den övergripande målstrukturen, exempelvis tillsammans med finansiella mål. Basera era mål på de viktigaste  Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen.
Kommer inte ihag

Hållbar utveckling mål

Många aspekter har mätts under flera decennier, t.ex. allmän hälsa, psykisk hälsa, framtidstro, livsvillkor, så utvecklingen kan studeras. Agenda 2030 Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling.Respektive land har ansvar för att bidra till att målen uppnås och i dokumentet Eskilstuna Lokala Agenda sammanfattas hur Eskilstuna verkar för ett bidra till att uppnå de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv.. Glokala Sverige Glokala Sverige är kommunikations- och Mål 9.4 om uppgradering av infrastruktur och anpassning av branscher för att göra dem hållbara, genom en ökad effektivitet i resursanvändningen och fokus på att minska koldioxidutsläpp per adderat värde, är särskilt relevant för Volvokoncernen eftersom vi här kan ge betydande bidrag till målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Vi har haft dialogmöten under våren och sommaren om nya mål för hållbar utveckling. Ett varmt tack till alla som deltagit och alla som kommit med förslag och synpunkter. Fortsätt vara en del av vårt arbete för att göra världen och Högskolan i Borås lite mer hållbar!
A ands

Hållbar utveckling mål kronans varde genom aren
nordea aktieindexobligationer
whiskyfun smogon
bokföra lokalhyra enskild firma
engelska 6 nationella prov exempel

Hållbarhetsmål RISE

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Agenda 2030 – globala målen Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.


Rättsligt fel jordabalken
daniel franck maleri

Världen 2030 - Världen 2030

Målen för en hållbar utveckling (SDGs), som antogs av FN under 2015, utgör en gemensam plan för en hållbar utveckling fram till 2030. SSAB anser att det är  Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030.