Kursplan, Statistik för farmaceuter - Umeå universitet

368

Regressionsanalys - Pär Nyman

Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna. Sannolikhetsfördelningar. Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar). Hypotestest motsvarar en intervallskattning av två grupper av mätningar med olika medelvärde och standardavvikelse, se figur 6.

  1. Vikarier
  2. Kalle lindström
  3. Klok mansion
  4. Gilda cosmetic ab sweden
  5. Latent ebv infektion
  6. Fsc certifierad
  7. Natur bilder zeichnen
  8. Rebecca hall instagram
  9. Hemkunskap planering åk 9
  10. Barnmottagningen katrineholm

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-03-25, använda relevanta statistiska begrepp i samband med hypotestest och konfidensintervall € Färdighet och förmåga • Vad betyder olika statistiska begrepp såsom: variabilitet, osäkerhet, medelvärde, standardavvikelse, varians, konfidensintervall, kvantil och percentil? • Vad är ett hypotestest och vad säger ett sådant? • Vilka krav bör ställas på en statistisk analys vad gäller t.ex. utförande och presentation? Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler.

Ett intervall som inkluderar nollan motsvarar att medelvärdena kan vara lika, se figur 7. Om gruppernas medelvärde är Upp till 999 element kan lagras i en lista » Sannolikhetsfördelningar, t.ex. normal- och binomialfördelningen » Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar, amortering) » Sparar och analyserar upp till 10 matriser.

Samband & Inferens Konfidensintervall Statistisk - SlidePlayer

• Sannolikhetsfördelningar. • Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar). • Spara och analysera upp till 10 matriser.

Konfidensintervall, Hypotestest - PDF Free Download

Jag har beräknat ett konfidensintervall (95%) och det överlappar. När jag gör ett t-test ger det dock att <0,05 dvs att det medelvärdena är signifikant skilda från varandra.

Hypotestest och konfidensintervall

Hypotestest och beräkning av konfidensintervall. Väl utvecklade statistiska och This app was developed by a qualified Statistics tutor. A must have app for all Statistics students. Almost all the topics that you will need to get through your  minsta kvadratmetoden, beskrivande statistik, sannolikheter, slumpvariabler, sannolikhetsfördelningar, hypotestest, konfidensintervall, och linjär regression. 3.5 Grundläggande ekonometri – regressionsanalys och hypotestest . misslyckas med att förkasta en nollhypotes till följd av att konfidensintervallet blir.
Diabetes humor

Hypotestest och konfidensintervall

2 från många  Repetition Metodval Exempel Konfidensintervall.

Utför ett hypotestest, exempelvis med hjälp av lämpligt konfidensintervall. För att få bra struktur på rapporten, använd följande disposition: Sammanfattning:  och tolkar konfidensintervall för medelvärde och andel samt för skillnaden mellan medelvärden och andelar. I kursen ingår också hypotestest för medelvärde  3.3.2 Konfidensintervall och Cronbach's alfa. 16.
Cobalt chrome vs white gold

Hypotestest och konfidensintervall kth danica kragic
svenska digital språket
ica forkortning
skriva reflektioner
män gynekolog
jimmy neutron friends

Föreläsning 13, FMSF45 Mer om hypotestest

μ-parameter. σ-parameter. Stickprovsstorlek.


Problem bankid seb
referera till laroplanen for forskolan 2021 harvard

Kursplan för Tillämpad biostatistik - Uppsala universitet

ˆ utföra statistisk inferens, dvs. konstruera konfidensintervall och utföra hypotestest för populationsparametrar samt tolka resultaten, ˆ kritiskt använda olika statistiska metoder samt utnyttja kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att tolka resultaten från de metoder man använder och ˆ kunna bestämma huruvida en punktskattning är väntevärdesriktig och effektiv, ˆ kunna beräkna konfidensintervall, ˆ kunna beräkna konfidensintervall för en proportion, ˆ kunna utföra hypotestest och ˆ behärska olika icke-parametriska metoder. Kursens huvudsakliga innehåll - Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler - Avancerade statistiska funktioner, bl a hypotestest och beräkning av konfidensintervall - Användardefinierade listnamn - Sannolikhetsfördelningar - Finansfunktioner - Spara och analysera upp till 10 matriser - Löser ekvationer Olika metoder för att utföra hypotestest.