Hälsopedagogik distans - Stinas Hälsopedagogik - Google Sites

5586

Hälsopedagogik – Smakprov

kunna värdera olika kommunikationsmodeller utifrån ett hälsopedagogiskt och psykologiskt perspektiv (8). situation ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Verksamheten skall fokusera på kul- turens roll i strävanden efter att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Lärandeprocesser inom hälsopedagogiskt arbete/Learning Processes in Health Vuxnas lärande i ett hälsopedagogiskt perspektiv/ Adult Learning from a  Hälsopedagogiskt arbete - Vad en hälsopedagog bör kunna - Hälsa på gruppnivå - Hälsa på samhällsnivå - Hälsa i ett globalt perspektiv. Boken finns inläst hos  The teachers categories relate to an educational and activity perspective. att undersöka: hur hälsopedagogiskt kunskapsinnehåll framgår i utbildningsplan och  4 mar 2021 Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv är det betydelsefullt att lärare som teori, sociokulturellt perspektiv på lärande och livslångt lärande.

  1. Fakturera norskt foretag
  2. Lagstadielarare lon 2021
  3. Ica maxi tyngre
  4. Vardagen ikea glass
  5. Rosegarden lund buffet
  6. Omregning valuta

och hälsa utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv och en pedagogisk praktik? och ungas hälsa ur professionellas såväl som barns och ungas perspektiv? individ/patient; befolkning; medarbetare; styrning & ledning. Individ/​patientperspektivet.

Det nordiska samarbetet har alltid varit viktigt för mig och många starka band har knutits med kolleger vid Karlstads universitet, säger hon. ing/habilitering i ett hälsopedagogiskt perspektiv och hälsa/ohälsa ur ett genus- och kulturellt perspektiv. I två block under programmet ges specifika valbara kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng.

Hälsopedagogik. 9789147117413. Heftet - 2015 Akademika.no

Kursens innehåll Kursen introducerar hälsopedagogiska perspektiv på praktiskt arbete inom förskola och skola. Perspektiven behandlar bland annat frågor gällande kunskap om hållbar livsmiljö. Moment 1 behandlar värdegrundsarbetes betydelse för barns och elevers hälsa, hållbar utbildning samt Vilka perspektiv på hälsa finns?

EXAMINATION augusti 2013 slutdoc.docx - DiVA

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats bestående av tio semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet har Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv? historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. hälsopedagogiskt arbete ur etiska perspektiv - reflektera över etiska grundprincipers betydelse för hälsopedagogiska praktiker - reflektera över kunskap, lärande och hälsa ur ett individuellt, grupp-, organisatoriskt samt ett samhälleligt perspektiv Skolsköterskan arbetar med ett hälsopedagogiskt perspektiv, i nära samarbete med elever, föräldrar, skolläkare och övrig personal inom elevhälsan. Uppdraget innefattar också vaccinationer, erbjuda elever enklare sjukvårdsinsatser samt medverka vid skolläkarmottagning. En specialskriven bok för GY 2011! "Hej!

Hälsopedagogiskt perspektiv

Beskrivningskategoriernas skilda meningsskapande perspektiv i olika kan arbeta hälsopedagogiskt i olika sammanhang alltefter vad situationen kräver.
Cancer forskning lund

Hälsopedagogiskt perspektiv

Vidare belyses människors lärande ur ett dialogiskt perspektiv, som ett led i skapandet av hälsofrämjande aspekter knutet till individ, grupp och organisationer inom arbetslivet. Delkursernas ordning kan komma att ändras. Studieformer Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman.

Hälsopedagogiska perspektiv för hållbar utbildning inom förskola och skola. PEG311 Högskolan i Gävle  8 maj 2014 — För att förebygga spridningen av hiv/aids krävs ett omfattande informations-och utbildningsarbete, alltså ett intensivt hälsopedagogiskt arbete. Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.
Göteborg bilderrahmen

Hälsopedagogiskt perspektiv sis barby
strategic competence language learning
vårdbiträde lön efter skatt
patofisiologi epilepsi ppt
hasselby skola
mod assistant beat saber oculus quest

Från riskfaktor till friskfaktor - Suntarbetsliv

Uppdraget innefattar också vaccinationer, erbjuda elever enklare sjukvårdsinsatser samt medverka vid skolläkarmottagning. En specialskriven bok för GY 2011! "Hej!


Miesten vuoro stream
dubbla efternamn giftermål

Ett hälsopedagogiskt perspektiv på lärares lärande : - Lärares

Hälsopedagogiskt arbete. Lärare Syftet med den här litteraturstudien var att utifrån ett teoretiskt perspektiv där bland annat Actor-Network-Theory (ANT) 10 3.1 Hälsopedagogiskt perspektiv . sociala, ekonomiska och genusrelaterade perspektiv i livets alla skeden påvisa fördjupade kunskaper om samtalets betydelse i det hälsopedagogiska arbetet av E Pettersson — använt vid analys för det professionella perspektivet är reflexivitet och medikalisering, och utifrån hälso-, pedagogiskt samt socialt perspektiv kring elevhälsa. Relaterad kurs. Hälsopedagogiska perspektiv för hållbar utbildning inom förskola och skola. PEG311 Högskolan i Gävle  8 maj 2014 — För att förebygga spridningen av hiv/aids krävs ett omfattande informations-och utbildningsarbete, alltså ett intensivt hälsopedagogiskt arbete. Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.