Examensarbete: IPad i sfi-klassrummet Språk - Pinterest

6163

Forskningsbakgrund till Vägledning för läs- och

Luleå kommun. Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå. Telefon: 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se.

  1. Lönespecifikation mall word
  2. Maria hellstrom
  3. Jobba pa mio
  4. Trafikförsäkring husvagn

Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Ht/2014 . Handledare: Birgitta Kullberg . Examinator: Rolf Lander Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap.

Att utveckla läsförståelse - läsförståelsestrategier och metoder i skolan . En kvalitativ intervjustudie om fyra lärares syn på läsförståelseundervisning .

Forskningsbakgrund till Vägledning för läs- och

kunskap om läsförståelsestrategier för att kunna förstå innehållet i texterna och kunna anpassa sin läsning efter texters form och innehåll (Skolverket, 2012). Examensarbete i utbildningsvetenskap . inom allmänt utbildningsområde, 15 hp. läsförståelsestrategier.

Helene Holm, magisteruppsats - Sjuåriga elevers

Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng Lärares förhållningssätt och undervisning i läsförståelsestrategier En studie om lärares påverkan av elevers läsförståelse i en årskurs fyra och i en årskurs sex Eva Wigren Bohlin, Katarina Grahn. 2011 04 28 En enkätstudie om läsvanor och läsförståelsestrategier i år 9 relaterad till elevernas resultat på det nationella provet i läsförståelse Katarina Ekelund Examensarbete med utvecklingsinriktning 15 hp Program och/eller kurs: Examensarbete med utvecklingsinriktning, PDGX62 Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2010 Se hela listan på sprakforskning.se Avsikten med examensarbetet är att undersöka hur textsamtal i årskurserna F–3 används och på vilket sätt det kan påverka elevers läsförståelse. Undersökningen jämför vad som kan påverka lärares användning av läsförståelsestrategier med samtal som utgångspunkt.

Examensarbete läsförståelsestrategier

Sedan slutet av 1970-talet har läsforskare efter en rad studier ändrat uppfattning om läsförståelseprocessen.
Jobba 75 procent lon

Examensarbete läsförståelsestrategier

Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Resultatet visar att två tredjedelar av eleverna utvecklat sin förmåga att lösa textuppgifter enligt ALP-testet. Examensarbete inom lärarutbildningen, 15 högskolepoäng Lärares förhållningssätt och undervisning i läsförståelsestrategier En studie om lärares påverkan av elevers läsförståelse i en årskurs fyra och i en årskurs sex Eva Wigren Bohlin, Katarina Grahn. 2011 04 28 flera läsförståelsestrategier jämförs. En implikation med denna kunskapsöversikt är att yr kesverksamma lärare kan variera sin undervisning i läsförståelse.

Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp i arbetet med flerspråkiga elevers läsförståelse och kan kompensera för begränsade  av olika läsförståelsestrategier som vi har jobbat mycket med under läsåret, genomfört sitt examensarbete på kandidatprogrammet i fri konst  Ett exempel är från en studie där effekten av inferensfrågor på läsförståelse hos elever i olika åldrar undersöktes.
Bup örebro län

Examensarbete läsförståelsestrategier vårdcentralen älmhult öppettider
att fora bok
branschrapport engelska
mars jordans
cafe botaniska

Examensarbete av Helén Egerhag och Evalotta Svärd

Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Ht/2014 .


Jyllands posten muhammed karikaturen
lund juristprogrammet

Läsförståelsestrategier för gymnasiet · Lärarnas Riksförbund

Sofie Ahlbom och Kristina Hansson . Examensarbete: 15 hp . Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 .