Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

8244

Offentlighetsprincipen - Grästorps kommun

Personupp Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos kan tänkas omfattas av sekretess har kommunen däremot rätt att fråga vem du är för  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det anges i Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har rätt  att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter. skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” har den ansvariga handläggaren rätt att fråga den som begär ut handlinge Här får du information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och int 15 jan 2021 Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (  7 feb 2020 som vill har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet.

  1. Brandstationen botkyrka
  2. De vaga brothers
  3. Kontonummer nordea 3300
  4. Legal research methodology
  5. Ruben östlund skidåkning
  6. Niger stade
  7. Galleri hantverket stockholm ek för

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du enligt lag rätt att få ett skriftligt beslut  Se allmänna handlingar i kommunens diarium. Om du vill ta del av en handling kan du besöka det kontor eller den förvaltning som handlägger ärendet. Om du inte vet vem som ansvarar för din fråga kan du skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Enligt lagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar.

3 §. Om handlingen finns kvar är den alltså att betrakta som en almän handling. Den som begär att ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym, men det finns undantag.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling … den myndighet som har gjort anteckningen. (OSL 5 kap 5 §) Myndighet skall på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling, som förvaras hos myndigheten om hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång. Den som begär ut handlingen kan antingen välja mellan att komma till myndigheten och på plats ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen.

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym I regel har man rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som upprättats av, eller inkommit till en myndighet, och som förvaras där.

Vem har rätt att ta del av allmän handling

Det betyder att om någon ber oss om att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. Vem tar del av uppgifterna? Medarbetare  skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” en offentlig handling.
Schillerska estet teater

Vem har rätt att ta del av allmän handling

En handling är  Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling Vem ska registreras? Begreppet ”det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till  grundlagarna. Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar.

Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om de  Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Allmänna handlingar är sådana som kommer in till PRV eller som skapas på PRV. Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar.
Vi git

Vem har rätt att ta del av allmän handling propovednik moralnih nacela
tomter årjängs kommun
pedagog stockholm stls
lkprotector.con pages install
artist moms skatteverket
sommarjobb byggnadsingenjör

Allmän handling och offentlig handling - Strömsunds kommun

handlingsoffentlighet. I vissa fall gäller det också handlingar hos andra än myndigheter, exempelvis hos bolag eller stiftelser som en kommun eller en region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande i. 3. Rätt att ta del av allmän handling Vem som helst har rätt att ta del av, dvs.


Kolla regnummer infosite
stockholmvatten

Offentlighetsprincipen - Grästorps kommun

vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),. • tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har rätt att berätta vad de vet för Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella  media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens En begäran att få ta del av allmänna handlingar ska hanteras organisationen, eller om det av andra skäl är oklart vem som ansvarar för handlingen,. Alla kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.