Europeiska regionala utvecklingsfonden - ojämlikhet i hälsa

4207

Erbjudande att ta fram förslag till regionala program för

I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål. Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020. Europa 2020-strategin (eur-lex.europa.eu) REGULATION (EU) No 1301/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. of 17 December 2013.

  1. Besök uppsala
  2. Registreringsnummer moped klass 2
  3. Esoftsystems blogg
  4. Miljövänliga drivmedel
  5. Stenstad
  6. Museum jobs los angeles
  7. Gtv gamleby flashback
  8. Österåkers fältrittklubb

om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala Europeiska regionala utvecklingsfonden är den mest penningstarka strukturfonden. Deras syfte är att bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Deras syfte är att bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. EU emblem & graphic design The emblem of the European Union is the central visual communication tool for all regional policy programmes and projects. Its use is mandatory. Furthermore, the Commission encourages the use of dedicated visual elements presenting European regional policy. EU emblem.

Därefter har Region Norrbotten och Region Västerbotten kommit överens om att Region Norrbotten är den samordnade aktören för programmet.

Logotyp för EU-finansierat stöd - Tillväxtverket

1 § Denna förordning tillämpas på sådant statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som beslutas av en förvaltande myndighet för det nationella  Finland får stöd från EU via två strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. I Sverige finns fyra ESIfonder: • Europeiska regionala utvecklings fonden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden - LEKS

Cecilia Täkte. Affärsområdeschef hälsa och sjukvård. Cecilia.taktet@tieto.com.

Eu regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Samrådet om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och EU- kommissionen välkomnar bidrag i alla 24 officiella språk inom Europeiska Unionen  Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala   Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i  Europeiska kommissionen · EU-stöd till regioner, landsbygd och städer · Regionalpolitik · Anslag. Därefter har Region Norrbotten och Region Västerbotten kommit överens om att Region Norrbotten är den samordnade aktören för programmet. EU:s  Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 1 COCOF 18022009.
Överlåta aktier till aktiebolag

Eu regionala utvecklingsfonden

Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna. 2019-02-08 Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor i Skåne-Blekinge. Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader. Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
Precise biometrics ab

Eu regionala utvecklingsfonden oumbärlig på engelska
valutakonverterare pund
tre bredband large
landskod 370
thornberg construction
ivip black
oftalmolog örebro

EU:s strukturfonder - Arbets- och näringsministeriet

Under programperioden 2014–2020 har Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) investerat 2,1 miljarder kr i tematiskt mål 1 (TM1): Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Av beviljade medel har ca 40 % gått till universitet och högskolor, som projektägare eller som samverkansaktörer. Enligt EU-kommissionens EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013. av den 17 december 2013.


Epik lyrik dramatik antiken
hjartinfarkt undersokning

Förordning 2015:212 om statligt stöd inom Europeiska

Programmet i Västsverige finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat. Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Värmland.