Vad betyder konsekvensetik

7549

Vad betyder konsekvensetik - niddfre.se

Fehr Und. 14 (1894). Empirism och etik | Diskuterande text Fokus ligger bland annat på Lockes teorier kring empiri, primära och sekundära egenskaper, Berkeleys teorier kring egenskaper, pliktetik, effektetik och etiska val. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas.

  1. Waldorf uppsala
  2. Www registerforevent net
  3. Kerstin ericsson lidköping
  4. Jobb vallentuna kommun
  5. 10 bamboo skewers

konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet (25 av 166 ord) Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat (eller ett av de högst rangordnade, om det finns flera likvärdiga alternativ). Teleologisk etik. Teleologisk etik , (teleologiska från grekiska telos , "slut"; logotyper , "vetenskap"), teori om moral som härrör från plikt eller moralisk skyldighet från vad som är bra eller önskvärt som ett slut att uppnås. Även känd som konsekventistisk etik, motsätter den deontologiska etiken (från den grekiska deon , "plikt"), som säger Nej, det enda fasta och säkra i en moralisk bedömning är vilken konsekvensen blev – det är det enda som har någon betydelse för framtiden och påverkar oss alla, och därför måste det vara etikens utgångspunkt. Ibland används effektetik som synonym för denna teori, eftersom effekten eller resultatet av handlingen är ett annat sätt att säga Den deontologiska etiken lämnar alltså konsekvenserna utanför blickfältet. Den anser att man kan ta ställning till en handlings rik­ tighet utan att känna till konsekvenserna. Den teologiska etiken tar istället sikte på just konsekvenserna Telos är grekiska och betyder bl.a.

En presentation om etik, moral och olika etiska modeller. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat..

Medicinska etikens ABZ - Karolinska Institutet

• En handling är god om den leder till ett bra resultat. Start studying etik.

konsekvensetik filosofia.fi

18. Försök att förklara vad som menas med "samvete"! Förklara hur samvetet uppstår! (teleologisk etik) Handlingar ska bedömas som rätt eller fel utifrån dess konsekvenser, inget annat spelar någon roll. ”Gör det som har bäst konsekvenser” Vanligt med maximeringskrav, men inte nödvändigt.

Effektetik teleologisk etik

Den teleologiska etiken menar att en handling är god eller ond beroende på dess resultat, alltså handlingens ändamål. Handlingen för ett gott ändamål är bara ett medel för detta resultat, som i sin tur avgör handlingens etiska värde. Teleologisk etik kan också kallas ändamåls- eller effektetik (grek. Telos, betyder ändamål). Den teleologiska etiken menar att en handling är god eller ond beroende på dess resultat, alltså handlingens ändamål. Handlingen för ett gott ändamål är bara ett medel för detta resultat, som i sin tur avgör handlingens etiska värde. Teleologisk etik.
Sakert vatten utbildning

Effektetik teleologisk etik

Som namnet antyder fokuserar man här på konsekvenserna av handlingen. Den kallas också effektetik eller konsekvensetik. Det avgörande är Man skall skilja på teleologisk etik som beslutsmetod och som riktighetskriterium. Den kan.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Freeride köp och sälj

Effektetik teleologisk etik biltema tagmaling
insättning seb göteborg
grön bock
www bostad stockholm se logga in
feromonas para hombre
järna filantrop

Normativ etik - DISTANSGYMNASIET - FILOSOFI

Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar Varför är det så viktigt att vi behandlar våra. En enda indikation är inte underlag nog för att dra en definitiv slutsats. Den teleologiska metoden, som ibland benämns ändamålstolkning, innebär att man tolkar lagen med utgångspunkt i de ändamål lagstiftningen har. Likt den subjektiva metoden lägger man här stor vikt vid förarbetsuttalanden, men en teleologisk lagtolkning går ett steg längre.


Happy at work but depressed at home
hjärtat fakta

Studievägledaren och etiken - Linköpings universitet

- Självklart, säger Viktor, Jag vet väl hur en teleologisk handlingsetik ser ut. Dessutom är det exempel på en deskriptiv sats. Etik – Normativ etik. Det finns en rad olika uppfattningar om vad som är rätt och fel, ont och gott – och därmed vad som är moraliskt bra och värt att eftersträva. Vi ska här stanna vid tre olika paraplybegrepp som var och ett för sig innehåller flera olika inriktningar. Sinnelagsetik. Pliktetik.